Giải quyết tranh chấp số DS119

07/01/2015 12:00 - 1332 lượt xem

Australia — Biện pháp chống phá giá với giấy phủ bột gỗ
 

Tiêu đề:

 

Nguyên đơn:

Thụy Sỹ

Bị đơn:

Australia

Các bên thứ ba:

 

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn)

Hiệp định ADA (Điều VI của GATT 1994): Điều  3, 5

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn:

20 tháng 02 năm 1998

Ngày đạt được thỏa thuận chung:

25 tháng 05 năm 1998Bản tóm tắt cập nhật về vụ kiện

Bản tóm tắt được cập nhật ngày 24 tháng 02 năm 2010

Các giải pháp được hai bên đồng thuận được thông báo theo Điều 3.6 của Quy tắc Giải quyết tranh chấp

Do Thụy Sĩ khởi kiện.

 

Tham vấn

Ngày 20/02/1998, Thụy sỹ yêu cầu tham vấn với Australia vềbiện pháp chống bán phá giá tạm thời mà Australia áp dụng đối với mặt hàng giấyphủ không dùng gỗ (coated woodfree papersheets) nhập khẩu từ Thụy Sỹ. Lý do mànước này đưa ra khi yêu cầu tham vấn là cuộc điều tra chống bán phá giá doAustralia tiến hành không phù hợp với các cam kết của Australia theo các Điều 3và 5 của Hiệp định ADA.

Ngày 13/05/1998, cuộc tham vấn đã cho kết quả - hai bêntranh chấp thông báo họ đã đạt được thỏa thuận giải quyết vụ việc.

Vụ việc chấm dứt ở đây.


Quảng cáo sản phẩm