Giải quyết tranh chấp số DS140

07/01/2015 12:00 - 1254 lượt xem

EC - Cuộc điều tra chống phá giá liên quan đến vải cotton thô từ Ấn Độ 

 

Tiêu đề:

 

Nguyên đơn:

Ấn Độ

Bị đơn:

EC

Các bên thứ ba:

 

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn)

Hiệp định ADA (Điều VI của GATT 1994): Điều  3, 4, 5, 6, 7, 2, 9, 12, 15; GATT 1994: Điều  I, VI

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn:

03 tháng 08 năm 1998

 Bản tóm tắt cập nhật về vụ kiện

Bản tóm tắt được cập nhật ngày 24 tháng 02 năm 2010

Có yêu cầu tham vấn – Không thành lập Ban hội thẩm, khôngthông báo giải quyết vụ kiện

Do Ấn Độ khởi kiện

Ngày 03/08/1998, Ấn Độ yêu cầu tham vấn với EC về việc ECliên tục tiến hành điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm vải cotton thô(unbleached cotton fabrics) nhập khẩu từ Ấn Độ. Ấn Độ, căn cứ trên những thôngtin sẵn có trước và sau lệnh áp thuế theo quyết định số 773/98, cho rằng:

-           Việc xácđịnh tính đại diện cho ngành sản xuất nội địa của nguyên đơn, tiến trình khởixướng điều tra, chọn mẫu, xác định phá giá và thiệt hại của cơ quan điều tra EClà vi phạm những cam kết của EC với WTO;

-           Các tìnhtiết thực tế mà EC xác lập là không phù hợp và việc đánh giá các tình tiết nàycũng chưa khách quan và công bằng; và  

-           EC đãkhông tính đến trường hợp đối xử đặc biệt đối với Ấn Độ - một nước đang phát triển.

Theo Ấn Độ thì những hành động trên của EC đã vi phạm cácĐiều: 2.2.1, 2.4.1, 2.4.2, 2.6, 3.3, 3.2, 3.4, 3.5, 4.1(I), 5.2, 5.3, 5.4, 5.5,5.8, 6.10, 7.1(I), 7.4, 9.1, 9.2, 12.1, 12.2 và 15 của Hiệp định ADA, các ĐiềuI và VI của GATT 1994, làm vô hiệu hóa và phương hại đến những lợi ích mà Ấn Độlẽ ra được hưởng từ các Hiệp định đó.

Tuy nhiên, sau đó không có thêm thông tin gì về kết quảtham vẫn cũng như không thành lập Ban Hội thẩm.

 

Quảng cáo sản phẩm