Giải quyết tranh chấp số DS157

07/01/2015 12:00 - 1425 lượt xem

Achentina — Biện pháp chống phá giá cuối cùng đối với mũi khoan nhập từ Italia

 

Tiêu đề:

 

Nguyên đơn:

EC

Bị đơn:

Achentina

Các bên thứ ba:

 

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn)

Hiệp định ADA (Điều VI của GATT 1994): Điều  1, 5.10

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn:

14 tháng 01 năm 1999


Bản tóm tắt cập nhật về vụ kiện

Bản tóm tắt được cập nhật ngày 24 tháng 02 năm 2010


Có yêu cầu tham vấn – không thành lập Ban hội thẩm, không thông báo giải quyết vụ kiện

Do EC khởi kiện
 

Ngày 14/01/1999, EC gửi yêu cầu tham vấn đến Achentina đốivới biện pháp chống bán phá giá chính thức mà nước này áp dụng đối với mũikhoan (drill bits) nhập khẩu từ Ý, một nước thành viên EC. Theo EC thì biệnpháp chống bán phá giá mà Achentina áp dụng đối với mũi khoan nhập khẩu từ Ýngày 12/09/1998 vi phạm WTO do quá trình điều tra (khởi xướng ngày 21/02/1997)đã vượt quá 18 tháng, do đó không phù hợp với Điều 1 Hiệp định ADA.

Vụ việc kết thúc tạiđây do sau đó không có yêu cầu thành lập Ban hội thẩm giải quyết vấn đề này vàcũng không có thông báo nào về việc giải quyết tranh chấp được trình lên DSB.

 

Quảng cáo sản phẩm