Giải quyết tranh chấp số DS168

07/01/2015 12:00 - 1408 lượt xem

 

Nam Phi — Các mức thuế chống bán phá giá với dược phẩm nhập khẩu từ Ấn Độ

 

Tiêu đề:

 

Nguyên đơn:

Ấn Độ

Bị đơn:

Nam Phi

Các bên thứ ba:

 

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn)

Hiệp định ADA (Điều VI của GATT 1994): Điều  3, 6, 2, 12, 15; Hiệp định chung về thương mại dịch vụ (GATS): Điều  I, VI

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn:

01 tháng 04 năm 1999


Bản tóm tắt cập nhật về vụ kiện

Bản tóm tắt được cập nhật ngày 24 tháng 02 năm 2010

Cóyêu cầu tham vấn – không thành lập Ban hội thẩm, không thông báo giải quyết vụkiện

Do Ấn Độkhởi kiện.

Ngày 1tháng 04 năm 1999, Ấn Độ yêu cầu tham vấn với Nam Phi liên quan đến đề xuất ápđặt thuế chống bán phá giá cuối cùng của Uỷ ban Thuế và Thương mại Nam Phi(BTT) nêu trong báo cáo Số 3799 ngày 3 tháng 10 năm 1997 áp dụng đối với một sốdược phẩm nhập khẩu từ Ấn Độ. Ấn Độ khẳng định rằng Nam Phi đã khởi xướng điềutra chống bán phá giá đối với thuốc viên con nhộng ampicillin và amoxycillin 250mgnhập khẩu từ Ấn Độ. Ngày 26 tháng 03 năm 1997, BTT đã ra quyết định sơ bộ, theođó thuốc viên nhộng ampicillin và amoxycillin loại 250mg và 500mg, do hãng dượcM/S Randaxy Laboratories Ltd của Ấn Độ xuất khẩu đang được bán phá giá vào Liênminh thuế quan Nam Phi (SACU). Điều này được đưa ra sau khi có đề xuất của BTT ngày10 tháng 09 năm 1997 về việc nên áp đặt mức thuế cuối cùng đối với những sảnphẩm này. Ấn Độ cho rằng:

  •  
  • cách định nghĩa và tính toán của BTT về giá trị thông thường là không nhất quán với những nghĩa vụ theo cam kết WTO của Nam Phi do đã sử dụng phương pháp sai khi xác định giá trị thông thường và biên phá giá;
  •  
  • việc xác định thiệt hại không dựa trên chứng cớ xác thực và không đánh giá các nhân tố và chỉ số kinh tế liên quan có quan hệ với thực trạng của ngành sản xuất, dẫn đến một kết luận sai lầm về thiệt hại vật chất thực tế phải gánh chịu;
  •  
  • việc thiết lập tình tiết thực tế của các cơ quan chức năng Nam Phi là không thích hợp và đánh giá của họ là không khách quan và công bằng; và
  •  
  • các cơ quan chức năng của Nam Phi đã không tính đến địa vị đặc biệt của Ấn Độ là một nước đang phát triển.
  •  

Ấn Độ đãkhẳng định sự vi phạm các Điều 2, 3, 6(a) đến (c) một cách riêng biệt và trongmối liên hệ với Điều 12, 12 và 15 của Hiệp định Chống bán phá giá; và các ĐiềuI và VI của GATT 1994.

Quảng cáo sản phẩm