Giải quyết tranh chấp số DS189

07/01/2015 12:00 - 1398 lượt xem

Argentina — Biện pháp chống phá giá cuối cùng với Bìa Carton nhập khẩu từ Đức và gạch Ceramic nhập khẩu từ Italia

 

Tiêu đề:

 

Nguyên đơn:

EC

Bị đơn:

Achentina

Các bên thứ ba:

Nhật, Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa Kỳ

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn)

Hiệp định ADA (Điều VI của GATT 1994): Phụ lục II, Điều  6.5, 6.8, 6.9, 6.10, 2, 2.4

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn:

126 tháng 01 năm 2000

Ngày lưu hành Báo cáo của Ban Hội thẩm:

28 tháng 09 năm 2001
Bản tóm tắt cập nhật về vụ kiện

Bản tóm tắt được cập nhật ngày 24 tháng 02 năm 2010
Các báo cáo được thông qua của Cơ quan Phúc thẩm và Ban Hội thẩm

Do EC khởi kiện.

Thamvấn

Ngày 12/11/1999, Achentina ra quyết định áp dụng biệnpháp chống bán phá giá chính thức đối với sản phẩm sứ lát nền (ceramic floortiles) nhập khẩu từ Ý - một nước thành viên EC. Ngày 26/01/2000, EC gửi yêu cầutham vấn đến Achentina đề nghị xem xét lại quyết định này vì cho rằng cơ quanđiều tra Achentina đã vi phạm các quy định về điều tra chống bán phá giá khi:

-           Bỏ qua tấtcả các thông tin về giá trị thông thường và giá xuất khẩu mà các nhà xuất khẩuÝ được lựa chọn điều tra đã cung cấp mà không có lý do chính đáng;

-           Khôngtính biên độ phá giá riêng cho từng nhà xuất khẩu trong nhóm được lựa chọn điềutra;

-           Không điềuchỉnh hợp lý các mức giá liên quan cho phù hợp với những khác biệt về đặc tínhvật lý giữa các sản phẩm sứ lát nền bán tại Ý với các sản phẩm xuất sangAchentina; và

-           Khôngthông báo cho các nhà xuất khẩu Ý về các dữ kiện thực tế cơ bản được cơ quannày sử dụng để ra quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức.

Với các lý do này, EC cho rằng biện pháp chống bán phágiá mà Achentina áp dụng không phù hợp với các Điều 2.4, 6.8 và Phụ lục II, 6.9và 6.10 Hiệp định ADA.

Giaiđoạn Hội thẩm

Thànhlập Ban Hội thẩm

Tham vấn giữa EC và Achentina đã không đạt được kết quả.Vì vậy ngày 07/11/2000, EC đã khởi kiện việc này ra WTO bằng cách gửi đơn yêu cầuthành lập Ban hội thẩm cho vụ tranh chấp này với nhiều khiếu nại khác nhau. DSBđã hoãn việc thành lập Ban hội thẩm. Tuy nhiên, trong cuộc họp ngày 17/11/2000,DSB đã chấp nhận đơn yêu cầu thành lập Ban hội thẩm lần 2 của EC (trong đó cáckhiếu nại đã giảm bớt chỉ còn khiếu nại liên quan đến biện pháp chống bán phágiá chính thức đối với sứ lát nền nhập khẩu từ Ý).

Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ cũng yêu cầu được tham giavụ kiện với tư cách bên thứ ba.

Ban Hội thẩm giải quyết vụ kiện này được thành lập ngày12/01/2001.

Thôngqua Báo cáo của Ban Hội thẩm

Ban Hội thẩm đã tiến hành xem xét vụ việc và đã công khaiBáo cáo của mình về vụ việc này ngày 28/09/2001 đến các bên trong vụ việc vàcác thành viên WTO. Trong Báo cáo này, Ban Hội thẩm kết luận:

-           Achentinađã vi phạm Điều 6.8 và Phụ lục II Hiệp định ADA khi cơ quan có thẩm quyền củanước này đã bỏ qua phần lớn các thông tin mà các nhà xuất khẩu Ý cung cấp trongquá trình cơ quan này xác định giá thông thường và giá xuất khẩu, và không hềthông báo cho các nhà xuất khẩu lý do vì sao không chấp nhận các thông tin này;

-           Achentinađã vi phạm Điều 6.10 của Hiệp định ADA khi không tính biên phá giá riêng cho mỗinhà xuất khẩu thuộc diện điều tra.

-           Achentinađã vi phạm Điều 2.4 của Hiệp định ADA khi không thực hiện các điều chỉnh hợp lýcho phù hợp với những khác biệt về đặc tính vật lý của sản phẩm liên quan trongkhi những khác biệt này có ảnh hưởng đáng kể đến việc so sánh giá;

-           Achentinađã vi phạm Điều 6.9 Hiệp định ADA khi không thông báo cho các nhà xuất khẩu vềcác dữ kiện thực tế chủ yếu được sử dụng để ra quyết định về việc áp dụng biệnpháp chống bán phá giá chính thức.

Báo cáo này của Ban Hội thẩm đã chính thức được DSB thôngqua ngày 05/11/2001 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày này.

Thựcthi

Sau khi có Báo cáo của Ban Hội thẩm được DSB thông qua,EC và Achentina đã tiến hành thảo luận về cách thức thực thi quyết định giảiquyết tranh chấp này của DSB. Ngày 20/12/2001, EC và Achentina đã thông báo choDSB rằng họ đã đạt được thỏa thuận chung theo đó Achentina có 5 tháng để thựchiện các quyết định và khuyến nghị giải quyết tranh chấp của DSB (tức là từ05/11/2001 đến 05/04/2002).

Trong cuộc họp của DSB ngày 22/05/2002, Achentina đãthông báo việc thực thi quyết định của DSB như sau: Ngày 24/04/2002, Bộ Côngnghiệp Sản xuất (???) nước này đã ra Nghị quyết số 76/02 hủy quyết định áp dụngbiện pháp chống bán phá giá bị khiếu kiện. Với việc ban hành Nghị quyết này,Achentina xem như đã thực thi đầy đủ quyết định và khuyến nghị của DSB trong vụviệc này. EC đánh giá cao việc thực thi nghiêm túc và nhanh chóng này củaAchentina.

Vụ tranh chấp kết thúc.

 

 

Quảng cáo sản phẩm