Giải quyết tranh chấp số DS208

07/01/2015 12:00 - 1336 lượt xem

ThổNhĩ Kỳ — Thuế chống bán phá giá đối với ống nối bằng sắt, thép

 

Tiêu đề:

 

Nguyên đơn:

Brazil

Bị đơn:

Thổ Nhĩ Kỳ

Các bên thứ ba:

 

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn)

Hiệp định ADA (Điều VI của GATT 1994): Điều  1, 3, 5, 6, 2, 12, 15;  GATT 1994: Điều VI

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn:

09 tháng 10 năm 2000

Bảntóm tắt cập nhật về vụ kiện

Bản tóm tắt được cập nhật ngày 24 tháng 2 năm2010

Có yêu cầu tham vấn – không thành lập Ban hộithẩm, không thông báo giải quyết vụ kiện

Do Brazil khởi kiện.

Ngày 9 tháng 10 năm 2000, Brazil đã yêu cầutham vấn với Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến thuế chống bán phá giá đối với ống nối bằngsắt, thép nhập khẩu từ Brazil áp đặt theo Thông báo Số 2000/3 (được công bốtrong Công báo của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 26 tháng 04 năm 2000). Brazil cho rằng ThổNhĩ Kỳ đã không đảm bảo những thông báo thích hợp trong vụ việc này, rằng việcthiết lập các tình tiết thực tế của nước này là không thích hợp, và đánh giá nhữngtình tiết này không công bằng và khách quan, đặc biệt trong:

    *việc khởi xướng điều tra;

    *việc tiến hành điều tra, bao gồm việc đánh giá, kết luận và ra phán quyết vềhành vi bán phá giá và thiệt hại;

    *việc đánh giá, kết luận và ra phán quyết về mối quan hệ nhân quả giữa hành vibán phá giá và thiệt hại;

    *việc áp đặt mức thuế chống bán phá giá.

Brazil cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã hành động khôngnhất quán với Điều VI của GATT 1994 và các Điều 2, 3, 5, 6, 12 và 15 của Hiệp địnhChống bán phá giá.

Quảng cáo sản phẩm