Giải quyết tranh chấp số DS229

07/01/2015 12:00 - 1259 lượt xem

Brazil — Thuế chống phá giá với túi đay nhập khẩu từ Ấn Độ

 

Tiêu đề:

 

Nguyên đơn:

Ấn Độ

Bị đơn:

Bangladesh

Các bên thứ ba:

 

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn)

Hiệp định thành lập WTO: Điều  XVI; Hiệp định ADA (Điều VI của GATT 1994): Điều  1, 3, 5, 6, 2, 11, 12, 17.6(i), 18.3,18.4; GATT 1994: Điều  VI, X

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn:

09 tháng 04 năm 2001


Bản tóm tắt cập nhật về vụ kiện

Bản tóm tắt được cập nhật  ngày 24 tháng 02 năm 2010
Có yêu cầu tham vấn – nhưng không thành lập Ban hội thẩm và không có thông báo giải quyết

Do Ấn Độ khởi kiện.

 

Thamvấn

Ngày 09/04/2001, Ấn Độ yêu cầu tham vấn với Braxin về việc:

- Braxin đã quyết định tiếp tục lệnh áp thuế chống bánphá giá với túi đay (jute bags) nhập khẩu từ Ấn Độ dựa trên những tài liệu bằngchứng giả mạo về biên độ phá giá của một công ty Ấn Độ không tồn tại;        

- Braxin đã từ chối xem xét lại quyết định tiếp tục lệnháp thuế với túi đay nhập khẩu từ Ấn Độ dù rằng thực tế về việc công ty Ấn Độnói trên không hề tồn tại đã được thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền;     

- Braxin đã không xem xét các bằng chứng mới về chi phí sảnxuất, giá bán tại thị trường nội địa Ấn Độ, giá xuất khẩu… mà các nhà sản xuấttúi đay Ấn Độ đã cung cấp; Braxin cũng từ chối việc điều tra xem xét lại lệnháp thuế chống bán phá giá;           

- Thực tiễn chung về việc xem xét lại và áp thuế chốngbán phá giá ở Braxin; và

- Luật và các quy định của Braxin về chống bán phá giá,bao gồm Điều 58 Nghị định số 1.602 năm 1995 và những điều khoản khác.

Theo Ấn Độ thì những hành động này của Braxin vi phạm cácĐiều VI và X của GATT 1994; các Điều 1, 2, 3, 5, 6 (đặc biệt là 6.6, 6.7, 6.8và phụ lục II, 6.9, 6.10), 11, 12, 17.6(i), 18.3, 18.4 và Điều XVI Hiệp địnhWTO. Thêm vào đó, việc quyết định tiếp tục áp thuế này của Braxin đã làm vô hiệuhóa và phương hại đến những lợi ích mà Ấn Độ lẽ ra được hưởng từ các Hiệp địnhnói trên.

Tuy nhiên, tranh chấp này đã không bị đưa ra giải quyếttheo Cơ chế giải quyết tranh chấp WTO và sau đó cũng không có thông báo gì từhai nước liên quan về kết cục của vụ việc này.

 

Quảng cáo sản phẩm