Giải quyết tranh chấp số DS262

07/01/2015 12:00 - 1348 lượt xem


Mỹ – Tiến hành rà soát hoàng hôn thuế đối kháng và chống phá giá áp đặt lên thép thành phẩm nhập khẩu từ Pháp và Đức.

Tiêu đề:  
Nguyên đơn: Cộng đồng Châu Âu (EC)
Bị đơn: Mỹ
Bên thứ 3  
Yêu cầu tham vấn ngày: 25 tháng 04 năm 2002

Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện:

Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện tới ngày 21 tháng 01 năm 2009:

Có yêu cầu tham vấn - Không thành lập Ban hội thẩm, Không thông báo giải quyết vụ kiện.

Do Công đồng Châu Âu (EC) khởi kiện


Ngày 25 tháng 07 năm 2002, EC yêu cầu tham vấn với Mỹ về thuế đối kháng và thuế chống bán phá giá, xa hơn là rà soát hoàng hôn do Mỹ thực hiện đối với hàng nhập khẩu (1) thép cán các bon chống bào mòn nhập khẩu từ Pháp (mã vụ kiện: A-427-808 và C-427-810) và Đức (A-428-815 và C-428-817) và (2) thép tấm các bon cắt đoạn từ Đức (A-428-816 và C-428-817). EC đề cập cụ thể tới:


• Kết luận chính thức từ rà soát hoàng hôn của Bộ Thương mại Mỹ (DOC) về thuế chống bán phá giá áp đặt lên thép chống bào mòn từ Pháp và từ Đức và thuế đối kháng áp đặt với hàng thép chống bào mòn từ Pháp
• Quyết định của Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC) về rà soát hoàng hôn thuế đối kháng và thuế chống bán phá giá thép cắt đoạn nhập khẩu từ Đức và thép chống bào mòn từ Pháp và Đức; và
• Các điều khoản và thủ tục cụ thể nếu trong mục 751(c) và 752 của Luật thuế quan 1930 trong việc thực thi các nguyên tắc và trong thực hiện bảng tin chính sách do DOC ban hành


Với yêu cầu tham vấn, Cộng đồng Châu  Âu (EC) cho rằng quyết định tiếp tục duy trì thuế đối kháng là sai lầm và dựa trên cơ sở thiếu nguyên tắc, thủ tục và điều khoản liên quan tới Bộ luật và các nghị định liên quan. EC cho rằng phán quyết trên không phù hợp với nghĩa vụ của Mỹ theo Điều khoản 1, 2, 3, 5, 6 (bao gồm phụ lục II), 11.1, 11.3, 11.4,18.3 và 18.4 của Hiệp định chống bán phá giá, Điều khoản 10, 11, 12, 15, 21.1, 21.3, 21.4, 32.3 và 32.5 của Hiệp định Trợ cấp và Các biện pháp đối kháng, Điều khoản VI và X của Hiệp định GATT 1994, Điều khoản XVI:4 của Hiệp định WTO.


Ngày 07 và 08 tháng 08 năm 2002 Canada và Nhật Bản lần lượg yêu cầu tham gia tham vấn.

Quảng cáo sản phẩm