Giải quyết tranh chấp số DS272

07/01/2015 12:00 - 1525 lượt xem

Peru — Các mức thuế chốngbán phá giá tạm thời đối với dầu thực vật nhập khẩu từ Argentina

 

Tiêu đề:

 

Nguyên đơn:

Hàn Quốc

Bị đơn:

Philipines

Các bên thứ ba:

 

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn)

Hiệp định ADA (Điều VI của GATT 1994): Phụ lục II, Điều  3, 5, 6, 7, 2, 9,12; GATT 1994: Điều  VI

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn:

15 tháng 12 năm 2000


Bản tóm tắt cập nhật về vụ kiện

Bản tómtắt được cập nhật ngày 24 tháng 02 năm 2010.

Cóyêu cầu tham vấn– không thành lập Ban hội thẩm, không thông báo giải quyết vụkiện

Do Argentina khởikiện.

Ngày 21 tháng10 năm 2002, Argentina yêu cầu tham vấn với Peru về cuộc điều tra chống bán phágiá của nước này đối với mặt hàng dầu ăn hướng dương và đậu nành và sản phẩm hỗnhợp từ 2 loại này nhập khẩu từ Argentina (Quyết định Số 016-năm2002-CDS-INDECOPI); và việc áp đặt các mức thuế chống bán phá giá tạm thời đốivới những mặt hàng xuất khẩu này là kết quả của cuộc điều tra kể trên (Quyết địnhSố 040-năm 2002-CDS-INDECOPI). Argentina cho rằng cả cuộc điều tra đang tiếnhành lẫn quyết định tạm thời về sự tồn tại của hành vi bán phá giá, thiệt hạivà mối liên hệ nhân quả, dẫn đến việc áp đặt các mức thuế chống bán phá giá tạmthời, là không nhất quán với những nghĩa vụ theo cam kết của Peru theo các Điều5.2, 5.3, 5.8, 4.1(ii), 6.8 và Phụ lục II, 2.2, 2.4, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 7,12.2.1 của Hiệp định Chống bán phá giá và Điều VI của GATT 1994.

Đối vớibiện pháp áp đặt các mức thuế chống bán phá giá tạm thời, Argentina cho rằnghành động này cũng không nhất quán với những nghĩa vụ theo cam kết của Peru theocác Điều 5.2, 5.3, 5.8, 6.8 và Phụ lục II, 2.2, 2.4, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 7,12.2.1 của Hiệp định Chống bán phá giá và Điều VI của GATT 1994.

Quảng cáo sản phẩm