Giải quyết tranh chấp số DS288

07/01/2015 12:00 - 1354 lượt xem

Nam Phi — Những biện phápchống bán phá giá cuối cùng đối với chăn nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ

 

Tiêu đề:

 

Nguyên đơn:

Thổ Nhĩ Kỳ

Bị đơn:

Nam Phi

Các bên thứ ba:

 

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn)

Hiệp định ADA (Điều VI của GATT 1994): Điều  5, 6, 9, 12; GATT 1994: Điều  III, X

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn:

09 tháng 04 năm 2003

Bản tóm tắt cập nhật về vụ kiện

Bản tómtắt được cập nhật gần nhất vào ngày 24 tháng 02 năm 2010

Cóyêu cầu tham vấn– không thành lập Ban hội thẩm, không thông báo giải quyết vụviệc

Do Thổ NhĩKỳ khởi kiện.

Ngày 10 tháng04 năm 2003, Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu tham vấn với Nam Phi liên quan đến biện phápchống bán phá giá cuối cùng của nước này đối với mặt hàng chăn cuộn nhập khẩu từThổ Nhĩ Kỳ. Biện pháp này được áp đặt thêm tiếp sau một cuộc điều tra do Uỷ banThuế và Thương mại Nam Phi (BTT) thực hiện đối với thuế chống bán phá giá ápdụng với mặt hàng chăn có nguồn gốc hoặc được nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳkhiếu nại rằng: (i) BTT đã không đảm bảo được những thông báo thích hợp; (ii) việcthiết lập tình tiết thực tế là không thích hợp; và (iii) sự định giá của BTT vềnhững dữ kiện này là không khách quan và công bằng, đặc biệt liên quan đến việckhởi xướng và tiến hành cuộc điều tra cũng như việc áp đặt mức thuế chống bánphá giá.

Thổ Nhĩ Kỳkhiếu nại rằng những biện pháp của Nam Phi vi phạm các Điều 5.5, 6.1, 6.1.3,6.2, 6.9, 6.10, 9.2, 9.3 và Điều 12.1 của Hiệp định Chống bán phá giá; và các ĐiềuIII và X của GATT 1994.

Quảng cáo sản phẩm