Giải quyết tranh chấp số DS427

24/06/2014 12:00 - 1424 lượt xem

TrungQuốc – Thuế chống bán phá giá và thuế đối kháng đối với sản phẩm gà giò nhập khẩu từ Hoa Kỳ 

Nguyên đơn:  

Hoa Kỳ

Bị đơn:   

Trung Quốc

Các bên thứ ba:  

Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Na uy, Thái Lan, Ả Rập Saudi, Chile, Mexico.

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn) 

Hiệp định ADA (Điều VI của GATT 1994): Điều.1, 2.2, 2.2.1.1, 2.4, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 4.1,5.1, 6.2, 6.4, 6.5.1, 6.8, 6.9, 12.2, 12.2.1,12.2.2, 12.7, Phụ lục II

GATT 1994: Điều. VI, VI:3

Hiệp định SCM: Điều.10, 11.1, 12.3, 12.4.1, 12.7, 12.8, 15.1,15.2, 15.4, 15.5, 16.1, 19.4, 22.3, 22.4,22.5

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn  

20/09/2011

Bản tóm tắt dưới đây được cập nhật đến ngày 31/12/2013

Thamvấn

Do Hoa Kỳ khởi kiện

Ngày 20/09/2011, Hoa Kỳ yêu cầu tham vấn với Trung Quốc vềcác biện pháp áp đặt thuế chống bán phá giá và thuế đối kháng của Trung Quốclên các sản phẩm gà giò nhập khẩu từ Hoa Kỳ. Hoa Kỳ cáo buộc các biện pháp nàycủa Trung Quốc trái với nhiều quy định của Hiệp định ADA liên qua tới quá trìnhđiều tra chống bán phá giá cũng như phán quyết áp thuế chống bán phá giá (bao gồmcác quyết định phá giá và thiệt hại không chính xác, cơ sở không chính sách khidựa vào Thông tin sẵn có, thất bại trong việc tạo điều kiện tiếp cận các thôngtin cần thiết, giải thích không đầy đủ về cơ sở ra các phán quyết, sự thiếu hụtphân tích chính xác về ảnh hưởng của nhập khẩu trong quá trình điều tra, và sựthiếu hụt phán quyết khách quan về mối quan hệ nhân quả). Hoa Kỳ cáo buộc TrungQuốc vi phạm nghĩa vụ theo các Điều 1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 4.1, 5.1, 6.2,6.4, 6.5, 6.8, 6.9, và 12.2 của Hiệp định ADA. Hoa Kỳ cũng cho rằng các biệnpháp này trái với nhiều quy định trong Hiệp định SCM liên quan tới quá trình điềutra trợ cấp cũng như các phán quyết áp thuế đối kháng (bao gồm cơ sở khôngchính xác dựa trên thông tin sẵn có, sự giải thích không đầy đủ về cơ sở raphán quyết, và việc áp đặt thuế đối kháng vượt quá lượng trợ cấp được xác địnhtồn tại). Hoa Kỳ cáo buộc sự vi phạm các Điều 10, 11.1, 12.3, 12.4, 12.7, 12.8,15.1, 15.2, 15.4, 15.5, 16.1, 19.4, 22.3, 22.4, và 22.5 Hiệp định SCM.

Hoa Kỳ cho rằng các biện pháp này cũng trái với Điều VIGATT 1994 như là một hệ quả của việc cáo buộc vị phạm Hiệp định ADA và Hiệp địnhSCM.

Ngày 8/12/2011, Hoa Kỳ yêu cầu thành lập Ban Hội thẩm. Tạicuộc họp ngày 19/12/2011, DSB trì hoãn việc thành lập Ban Hội thẩm.

Giaiđoạn hội thẩm

Tại cuộc họp ngày 20/01/2012, DSN thành lập Ban Hội thẩm.Liên minh châu Âu, Nhật Bản, na Uy, Ả Rập Saudi và Thái Lan yêu cầu tham giatham vấn với tư cách là bên thứ ba. Sau đó, Chile và Mexico cũng tham gia thamvấn với tư cách bên thứ ba. Ngày 14/05/2012, Hoa Kỳ yêu cầu Tổng giám đốc WTOchỉ định Ban Hội thẩm. Ngày 23/11/2012, Chủ tịch Ban Hội thẩm thông báo DSB rằngkhông thể đưa ra báo cáo trong thời hạn 06 tháng. Ban Hội thẩm dự kiến sẽ kếtluận về vụ việc vào cuối tháng 06 năm 2013, phù hợp với lộ trình đã được Ban Hộithẩm chấp thuận sau khi tham vấn với các bên của vụ tranh chấp.

Quảng cáo sản phẩm