Giải quyết tranh chấp số DS439

07/01/2015 12:00 - 3788 lượt xem

NamPhi – Thuế chống bán phá giá lên sản phẩm thịt gà đông lạnh nhập khẩu từ Brazil

Nguyên đơn:  

Brazil

Bị đơn:   

Nam Phi

Các bên thứ ba:  

 

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn) 

Hiệp định ADA (Điều VI của GATT 1994): Điều.2, 2.4, 3, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 4.1, 5.2, 5.3,5.8, 6.1, 6.2, 6.4, 6.5, 6.7, 6.9, 6.10, 7.1,12.2.1, Phụ luc II

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn  

21/06/2012

 

Bản tóm tắt dưới đây được cập nhật đến ngày 31/12/2013

Thamvấn

Do Brazil khởi kiện

Ngày 21/06/2012, Brazail yêu cầu tham vấn với Nam Phi vềphán quyết điều tra sơ bộ và việc áp đặt biện pháp chống bán phá giá tạm thời củaNam Phi đối với thịt gà đông lạnh thuộc chủng Gallus Domesticus, nguyên con vàmiếng không xương có nguồn gốc ở hoặc nhập khẩu từ Brazil. Phán quyết sơ bộ đượcBrazil đề cập và thuế chống bán phá giá tạm thời là theo Báo cáo số 389 của Ủyban Quản lý Thương mại Quốc tế (IATC) và được ban hành trong Thông báo số R-105của Government Gazette số 35030.

Brazil cho rằng phán quyết sơ bộ và việc áp đặt thuế chốngbán phá giá tạm thời cũng như việc khởi xướng và tiến hành điều tra trái vớinghĩa vụ của Nam Phi theo quy định của GATT 1994 và các Điều 2.4, 2.4.2, 3.1,3.2, 3.4, 3.5, 4.1, 5.2, 5.3, 5.8, 6.1, 6.1.2, 6.2, 6.4, 6.5.1, 6.5.2, 6.7,6.8, 6.9, 6.10, 7.1 và 12.2.1; đoạn 7 và 8 của Phụ luc I; và đoạn 1, 3, 5, 6 và7 của Phụ lục II trong Hiệp định ADA.

Quảng cáo sản phẩm