Giải quyết tranh chấp số DS440

07/01/2015 12:00 - 3119 lượt xem

TrungQuốc – Thuế chống bán phá giá và thuế đối kháng đối với một số sản phẩm xe ô tô nhập khẩu từ Hoa Kỳ

Nguyên đơn:  

Hoa Kỳ

Bị đơn:   

Trung Quốc

Các bên thứ ba:  

Colombia; Liên minh châu Âu; Ấn Độ; Nhật Bản; Hàn Quốc, Oman; Thổ Nhĩ Kỳ; Ả Rập Saudi

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn) 

Hiệp định ADA (Điều VI của GATT 1994): Điều.2, 2.4, 3, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 4.1, 5.2, 5.3,5.8, 6.1, 6.2, 6.4, 6.5, 6.7, 6.9, 6.10, 7.1,12.2.1, Phụ luc II

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn  

05/07/2012

 

Bản tóm tắt dưới đây được cập nhật đến ngày 31/12/2013

Thamvấn

Do Hoa Kỳ khởi kiện

Ngày 05/07/2012, Hoa Kỳ yêu cầu tham vấn với Trung Quốc vềviệc áp đặt thuế chống bán phá giá và thuế đối kháng lên một số sản phẩm ô tônhập khẩu từ Hoa Kỳ theo Thông báo số 20 [2011] và Thông báo số 84 [2011] của BộThương mại Trung Quốc (“MOFCOM”), bao gồm tất cả các phụ lục.

Hoa Kỳ cáo buộc Trung Quốc vi phạm các nghĩa vụ theo cácĐiều 1, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 4.1, 5.3, 5.4, 6.2, 6.5.1, 6.8 (Bao gồm Phụ lục II,đoạn 1), 6.9, 12.2, và 12.2.2 của Hiệp định ADA; Điều 10, 11.3, 11.4, 12.4.1,12.7, 12.8, 15.1, 15.2, 15.4, 15.5, 16.1 22.3, và 22.5 Hiệp định SCM; và ĐiềuVI của GATT 1994.

Ngày 17/09/2012, Hoa Kỳ yêu cầu thành lập Ban Hội thẩm. Tạicuộc họp ngày 28/09/2012, DSB trì hoãn việc thành lập Ban Hội thẩm

Giaiđoạn Hội thẩm

Tại cuộc họp ngày 23/10/2012, DSB thành lập Ban Hội thẩm.Columbia, Liên minh châu Âu, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Oman, Ả Rập Saudi và ThổNhĩ Kỳ yêu cầu tham gia tham vấn với tư cách là các bên thứ ba. Ngày01/02/2013, Hoa Kỳ yêu cầu Tổng Giám đốc WTO xác định thành phần Ban Hội thẩm.Ngày 11/02/2013, Tổng Giám đốc xây dựng Ban Hội thẩm.h ADA.

Quảng cáo sản phẩm