Giầy dép - Braxin điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá

06/10/2011 12:00 - 1878 lượt xem

Đây là vụ kiện điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá do Braxin khởi xướng ngày 04/10/2011.

Vụ kiện nhằm xác định liệu có hiện tượng lẩn tránh thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm giầy dép từ vụ kiện gốc đối với mặt hàng này của Trung Quốc.

Để có thêm thông tin về quy trình, thủ tục điều tra chống bán phá giá tại Braxin, Doanh nghiệp có thể tham khảo Cuốn cẩm nang "Hướng dẫn Kháng kiện Chống bán phá giá, Chống trợ cấp và Tự vệ tại thị trường Braxin" (bản tiếng Anh) trong file đính kèm dưới đây.

Tải tài liệu
Summary
Brazil Circumvention Regulation
Business Guide to trade remedies
Quảng cáo sản phẩm