Giầy và đế giầy cao su không thấm nước - Canada điều tra chống bán phá giá

05/06/2009 12:00 - 3047 lượt xem

Đây là vụ kiện do Canada khởi xướng điều tra chống bán phá giá ngày 27/02/2009.

Áp đặt thuế chống bán phá giá tạm thời (Quyết định 4214-23 AD/1377 của CBSA ngày 28/05/2009):

16% đối với các doanh nghiệp có phản hồi trong vụ kiện

49% đối với các doanh nghiệp khác
 

Ngày  26/08/2009, Cơ quan Biên mậu  Canada đưa ra phán quyết chính thức khẳng định có phá giá. 

Ngày 25/09/2009, Tòa Án Thương mại  Quốc Tế Canada đưa ra kết luận không có thiệt hại do phá giá.

Vụ kiện chấm dứt. Canada không áp thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm giày và đế giày cao su không thấm nước có xuất xứ từ Việt Nam.

Tải tài liệu
Initiation of investtigation into the dumping
Canada initiates inquity waterproof footwear from China and Vietnam
Preliminary injury inquiry waterproof footwear
Preliminary determination
Importer request for information
Canada footwear find no injury
Quảng cáo sản phẩm