Hoạt động chống bán phá giá đại diện cho một quốc gia thứ ba

01/03/2012 12:00 - 1426 lượt xem

Bài viết đưa tới cái nhìn tổng quan về các nguyên tắc và thực tiễn áp dụng các biện pháp chống bán phá giá đứng từ góc độ các quốc gia thứ ba trong khuôn khổ các quy định của WTO, và thảo luận về những cân nhắc kinh tế và chính trị đằng sau một thủ tục khác thường khi một nước thành viên WTO thực hiện đối với một ngành sản xuất nước ngoài.
Quảng cáo sản phẩm