Hội thảo "5 năm thành viên WTO - Việt Nam đã và sẽ ở đâu trong quá trình hội nhập?"

28/02/2012 12:00 - 1347 lượt xem

Tính đến đầu năm 2012 này, Việt Nam đã là thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) được năm năm - Năm năm của những thành công đã đạt được và cả những kỳ vọng chưa thành. Việt Nam cũng đang đứng trước những đàm phán mở cửa thị trường mới phức tạp và nhiều khó khăn.

Đánh giá các kết quả đàm phán cũng như thực thi cam kết WTO của Việt Nam trong năm năm đầu tiên tham gia WTO từ cái nhìn của những người trong cuộc là việc rất có ý nghĩa. Đây sẽ là cơ sở để các nhà đàm phán, các cơ quan Chính phủ và các doanh nghiệp Việt Nam có thêm những bài học kinh nghiệm quý giá, từ đó có thể thực hiện hiệu quả hơn các bước hội nhập tiếp theo trong thời gian tới.

Với mục tiêu này, cùng với sự hỗ trợ của Dự án MUTRAP III, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội thảo: 

NĂM NĂM THÀNH VIÊN WTO

VIỆT NAM ĐÃ VÀ SẼ Ở ĐÂU TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP?

Thời gian: 8.00-11.45 ngày thứ Tư 29 tháng 2 năm 2012

Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng 3 - Khách sạn Fortuna, 6B Láng Hạ - Hà Nội

 

 
 
Tải tài liệu
20190212165951666-vnintegrationinstitutionchanges-dr-thanh-vnesepdf
20190212165953217ms-loan--vcci0220125namwtopdf
20190212165955938ms-loan--vcci0220125namwto-tieng-anhpdf
20190212165957739vitaspresentation290212vn-dpdf
201902121700025510vitaspresentation290212enpdf
20190212165950325-vnintegrationinstitutionchanges-dr-thanhpdf
Quảng cáo sản phẩm