Hội thảo “CISG – The Rule of Law”

16/09/2010 12:00 - 1097 lượt xem

Hội thảo:

"CISG - The Rule of Law"

Đơn vị tổ chức:

Công ty EP Legal Limited;

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Đại học Ngoại thương Hà Nội

Thời gian: 8h – 12h ngày 07 tháng 09 năm 2010

Địa điểm: Khách sạn Kim Đô, 133 Đại lộ Nguyễn Huệ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Tải tài liệu
Tai lieu CISG (VN).rar 4102.26 KB
CISG material (EN).rar 4157.83 KB
Quảng cáo sản phẩm