Hội thảo “CISG – The Rule of Law”

16/09/2010 12:00 - 1316 lượt xem

Hội thảo:

"CISG - The Rule of Law"

Đơn vị tổ chức:

Công ty EP Legal Limited;

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Đại học Ngoại thương Hà Nội

Thời gian: 8h – 12h ngày 07 tháng 09 năm 2010

Địa điểm: Khách sạn Kim Đô, 133 Đại lộ Nguyễn Huệ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Quảng cáo sản phẩm