Hội thảo “Kiện chống bán phá giá ở Việt Nam – Đánh thức công cụ bị bỏ quên”

17/07/2013 12:00 - 1492 lượt xem

Thời gian gần đây, trong tiến trình mở cửa thị trường ngày càng sâu, rộng và sức ép cạnh tranh từ hàng nhập khẩu tại thị trường trong nước ngày càng lớn, một số Hiệp hội/Doanh nghiệp Việt Nam đã bắt đầu sử dụng các công cụ phòng vệ thương mại (chống bán phá giá, chống trợ cấp và biện pháp tự vệ) để bảo vệ lợi ích hợp pháp của ngành trước hàng hóa nước ngoài. Tính đến nay, Việt Nam mới chỉ tiến hành 03 vụ điều tra, gồm có 02 vụ điều tra tự vệ và 01 vụ điều tra chống bán phá giá đối với hàng nhập khẩu. Trong khi đó, nhiều loại sản phẩm mà Việt Nam đang nhập khẩu nhiều, đặc biệt là hóa chất, nhựa, dệt may, kim loại, điện tử… đã và đang là đối tượng bị kiện chống bán phá giá ở nhiều nước.

Nhằm giúp các doanh nghiệp, hiệp hội và các đơn vị có liên quan của Việt Nam trong quá trình này, đặc biệt là về (i) quy trình, thủ tục điều tra phòng vệ thương mại theo pháp luật liên quan của Việt Nam; (ii) quyền và lợi ích của các bên liên quan trong vụ kiện chống bán phá giá và (iii) trao đổi chia sẻ thông tin, kinh nghiệm từ các vụ kiện đã và đang diễn ra, Trung tâm WTO - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức:

Hội thảo

“Kiện chống bán phá giá ở Việt Nam – Đánh thức công cụ bị bỏ quên”

Thời gian: 8g15-11g30 Thứ Tư ngày 24 tháng 7 năm 2013

Địa điểm: Hội trường số 1 – Tầng 7 – Trụ sở VCCI, 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

Tham gia trình bày, trao đổi tại Hội thảo là đại diện của Cục Quản lý Cạnh tranh, đơn vị được giao là Cơ quan điều tra trong các vụ kiện phòng vệ thương mại, các chuyên gia Hội đồng tư vấn phòng vệ thương mại, các luật sư và các Doanh nghiệp đại diện các bên liên quan trong các vụ việc.

Tải tài liệu
20190212165636411-vccithu-tuc-dieu-tra-cbpg--le-sy-giangpdf
20190212165638982-tr-tendency--implication-for-vn--dinh-thi-my-loanpdf
20190212165640263-presentation-for-24-july-vcci-trade-seminar-hai-nguyenpdf
20190212165642234-son-haquan-ngai-adt-crpdf
Quảng cáo sản phẩm