Hội thảo "Quy tắc xuất xứ hàng hóa và Thủ tục Hưởng ưu đãi thuế quan theo các FTA của Hoa Kỳ"

04/12/2012 12:00 - 1525 lượt xem

Ưu đãi thuế quan tại Hoa Kỳ cho hàng hóa xuất khẩu Việt Nam là một trong những lợi ích quan trọng mà Việt Nam kỳ vọng khi tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP). Điều kiện và thủ tục để được hưởng các ưu đãi này phụ thuộc vào kết quả đàm phán cuối cùng của TPP về quy tắc xuất xứ. Dự kiến các quy tắc và thủ tục này sẽ khác về cơ bản so với quy tắc xuất xứ thông thường tại Hoa Kỳ hiện nay.
Để giúp các hiệp hội, doanh nghiệp có hiểu biết cơ bản về hệ thống quy tắc xuất xứ và thủ tục để được hưởng ưu đãi thuế quan của Hoa Kỳ theo các Hiệp định thương mại tự do (FTA) (mà khả năng lớn sẽ được áp dụng tương tự cho TPP), từ đó có bước chuẩn bị thích hợp để tận dụng cơ hội quan trọng này, Trung tâm WTO thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Dự án USAID/Vietnam tổ chức:
HỘI THẢO
QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA
VÀ THỦ TỤC HƯỞNG ƯU ĐÃI THUẾ QUAN THEO CÁC FTA CỦA HOA KỲ
Thời gian:      8.00g – 11.30g Thứ Tư ngày 05 tháng 12 năm 2012
Địa điểm:       Phòng hội thảo số 4, tầng 2, Khách sạn Công đoàn 
14 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tải tài liệu
2019021216572368origin-and-certification-workshop-hanoi-112012--enpdf
2019021216572927origin-and-certification-workshop-hanoi-111912vnpdf
Quảng cáo sản phẩm