Hội thảo "Rà soát Pháp luật Đấu thầu Việt Nam với các Cam kết về Mua sắm công trong EVFTA-Kết quả rà soát và Đề xuất điều chỉnh từ góc độ lợi ích của doanh nghiệp”

25/01/2016 12:00 - 14737 lượt xem

Việt Nam vừa kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) cuối năm 2015. Cùng với Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), EVFTA dự kiến sẽ tạo ra những tác động lớn tới thể chế và chính sách Việt Nam trong thời gian tới, trong đó có lĩnh vực Đấu thầu – Mua sắm công.

Trên thực tế, Đấu thầu – Mua sắm công là lĩnh vực mà Việt Nam chưa từng có cam kết quốc tế ràng buộc nào trước đây. Trong khi đó, EVFTA lại được đánh giá là cam kết có yêu cầu cao nhất về Mua sắm công trong số các FTA mà Việt Nam đã đàm phán. Do đó, để tuân thủ các cam kết này của EVFTA, Việt Nam chắc chắn sẽ phải sửa đổi, điều chỉnh pháp luật nội địa cho phù hợp.

Với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Vương Quốc Anh và Bắc Ai-len tại Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã triển khai nghiên cứu rà soát nói trên và tổ chức hội thảo để các chuyên gia, doanh nghiệp, các cơ quan có thẩm quyền thảo luận về các kết quả rà soát liên quan, qua đó tìm kiếm giải pháp điều chỉnh pháp luật nội địa tốt nhất để đảm bảo tuân thủ cam kết của Việt Nam trong EVFTA, vừa bảo vệ lợi ích của các doanh nghiệp trong quá trình hội nhập quan trọng này.

Trung tâm trân trọng kính mời Quý vị đại biểu tới dự Hội thảo:
RÀ SOÁT PHÁP LUẬT ĐẤU THẦU VIỆT NAM VỚI CÁC CAM KẾT VỀ MUA SẮM CÔNG TRONG EVFTA
KẾT QUẢ RÀ SOÁT VÀ ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH TỪ GÓC ĐỘ LỢI ÍCH CỦA DOANH NGHIỆP
Thời gian:           08.00 – 11.30 Thứ Tư, ngày 27 tháng 01 năm 2016
Địa điểm:            Phòng Hội thảo tầng 3, Tòa tháp VCCI (mới), Số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội
Nội dung:            Xem bản Chương trình gửi kèm Giấy mời
Ngôn ngữ:          Tiếng Việt – Có phiên dịch đồng thời sang Tiếng Anh
 
Đại biểu tham dự vui lòng đăng ký theo một trong ba cách sau:
1. Điền vào mẫu trong đường dẫn này
2. Điền vào Phiếu đăng ký tham dự và gửi về Trung tâm WTO và Hội nhập – VCCI (email:banthuky@trungtamwto.vn
3. Đăng ký trực tiếp qua email: banthuky@trungtamwto.vn hoặc số điện thoại: +84-4-62593059 hoặc fax: +84-4-35771459
 
Quý vị quan tâm có thể download thông tin Hội thảo tại đây:
Tải tài liệu
2019021215281650y-kien-ve-ra-soat-evfta--mr-dinh-evnpdf
2019021215281832thong-cao-bao-chi-hoi-thao-gp-vccipdf
2019021215282081160126-bai-trinh-bay-gp--trangpdf
2019021215282246bang-tong-hop--ban-in-hthaopdf
2019021215282403bao-cao--ban-in-hoi-thaopdf
Quảng cáo sản phẩm