Hội thảo tham vấn: Rà soát pháp luật Việt Nam với các cam kết EVFTA về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu - Kết quả rà soát và Đề xuất hoàn thiện pháp luật từ góc độ lợi ích doanh nghiệp

28/10/2016 12:00 - 8037 lượt xem

Việt Nam đã kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) cuối năm 2015. Cùng với Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), EVFTA dự kiến sẽ tạo ra những tác động lớn tới pháp luật và thể chế chính sách Việt Nam trong thời gian tới, trong đó có các thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa, đặc biệt là các thủ tục kiểm tra chuyên ngành.

Trên thực tế, thủ tục kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu đang là lĩnh vực cải cách được Chính phủ đặc biệt chú trọng thời gian qua nhằm khắc phục một trong những khía cạnh còn có tồn tại, vướng mắc nổi cộm nhất gây ảnh hưởng tới thời gian thông qua cũng như dòng lưu chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu ở nước ta hiện nay.

Tiếp theo rà soát thực hiện tháng 3/2016 với cam kết về hải quan trong EVFTA, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tiếp tục thực hiện việc rà soát pháp luật Việt Nam với các cam kết EVFTA về thủ tục kiểm tra chuyên ngành trong xuất nhập khẩu. Rà soát nhằm xác định những nội dung chưa tương thích của pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực này, từ đó đưa ra các đề xuất sửa đổi để tuân thủ cam kết, đồng thời tận dụng động lực này để triển khai mạnh mẽ và thực chất hơn nữa quá trình cải cách liên quan ở Việt Nam.

Với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Anh tại Việt Nam, VCCI đã dự thảo nghiên cứu rà soát pháp luật Việt Nam với cam kết EVFTA về kiểm tra chuyên ngành và tổ chức:

Hội thảo tham vấn
RÀ SOÁT PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỚI CÁC CAM KẾT EVFTA
VỀ KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU
Kết quả rà soát và Đề xuất hoàn thiện pháp luật từ góc độ lợi ích doanh nghiệp

Thời gian:      8:30 – 11:30, Sáng Thứ Năm ngày 03 tháng 11 năm 2016
Địa điểm: Hội trường Tầng 3 – Tòa tháp VCCI (VCCI Tower mới), số 9 Đào Duy Anh – Hà Nội
Chương trình: Xem Chương trình kèm theo
Ngôn ngữ: Tiếng Việt – Có phiên dịch đồng thời sang tiếng Anh
 
Để công tác chuẩn bị được đầy đủ, Quý đại biểu vui lòng gửi Phiếu Đăng ký tham dự cho anh Trần Phương, điện thoại : 04 62593059, fax : 04 35771459, email: banthuky@trungtamwto.vn
Tài liệu liên quan có thể tải về dưới đây:
 
Tải tài liệu
20190212145720386-ra-soat-chi-tiet--kiem-tra-chuyen-nganh-evfta-du-thao-1pdf
20190212145722525-comment-ms-thaopdf
20190212145723994-comment-ms-hienpdf
20190212145725623-repenstation-mr-binhinpdf
Quảng cáo sản phẩm