Hội thảo (TP.HCM): Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) - Những Điều Doanh Nghiệp Cần Biết

06/04/2016 12:00 - 18833 lượt xem

Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI trân trọng kính mời các Doanh nghiệp, Hiệp hội và các đơn vị liên quan đến tham dự hội thảo:

 
Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP)
 
Những Điều Doanh Nghiệp Cần Biết
 
- Thời gian:  8.00 - 12.00 Sáng thứ Năm, ngày 14/04/2016

- Địa điểm:  Khách sạn Kim Đô, 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

- Ngôn ngữ:  Tiếng Việt - Có phiên dịch đồng thời sang tiếng Anh

Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã kết thúc đàm phán cuối năm 2015 và đã được ký kết chính thức vào ngày 04/02/2016. Nhằm giúp doanh nghiệp hiểu chính xác và đầy đủ về các nội dung cốt lõi của TPP, từ đó định hướng chiến lược kinh doanh phù hợp trong bối cảnh TPP, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức biên soạn Cẩm nang “Tóm lược Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương” cho doanh nghiệp.

Hội thảo được tổ chức nhằm giới thiệu cho doanh nghiệp về cuốn Cẩm nang này, đồng thời hướng dẫn doanh nghiệp tìm hiểu và tận dụng hiệu quả TPP, với sự hỗ trợ của Sáng kiến Phát triển Khu vực Tư nhân vùng Mekong (MBI).

Quý vị đại biểu tham dự vui lòng đăng ký theo một trong các cách sau:

1. Điều vào mẫu trong đường dẫn này

2. Điền vào Phiếu đăng ký tham dự và gửi về Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI (email: banthuky@trungtamwto.vn; hoặc fax: +84-4-35771459)

3. Đăng ký trực tiếp qua email: banthuky@trungtamwto.vn; hoặc điện thoại: +84-4-62593059

Tài liệu Hội thảo có thể được download tại đây:
 
Tải tài liệu
20190212152412903-hoi-nhap-smespdf
20190212152414282-mbi-slidespdf
20190212152416061-tpp--nhung-dieu-doanh-nghiep-can-bietpdf
Quảng cáo sản phẩm