Khóa đào tạo “Pháp luật, kinh nghiệm và kỹ năng đối phó trong vụ kiện chống bán phá giá tại Hoa Kỳ”

20/11/2008 12:00 - 1197 lượt xem

Thời gian: 10 – 12/11/2008
Địa điểm: Khách sạn Golf 3 – 4 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Đà Lạt
Diễn giả: Luật sư William H. Barringer, LS John D. A. LaRose, Hãng luật Winston & Strawn
Tải tài liệu
VCCI Deck 1.ppt 423.5 KB
VCCI Deck 2.ppt 428.5 KB
VCCI Deck 3.ppt 1087.5 KB
VCCI Deck 4.ppt 842 KB
VCCI Deck 5.ppt 1840.5 KB
VCCI Deck 6.ppt 495.5 KB
VCCI Deck 7.ppt 611.5 KB
VCCI Deck 8.PPT 404.5 KB
VCCI Deck 9.ppt 898.5 KB
VCCI Deck 10.ppt 727 KB
VCCI Deck 11.ppt 562.5 KB
VCCI Deck 12.ppt 532.5 KB
Quảng cáo sản phẩm