Khớp nối đồng - Canada điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp

Ngày 27 tháng 10 năm 2017, Cơ quan biên phòng Ca-na-đa (CBSA) đã ra thông báo khởi xướng điều tra bán phá giá và trợ cấp đối với với sản phẩm khớp nối ống bằng đồng (viết tắt là CPF- copper pipe fittings) có xuất xứ hoặc nhập khẩu từ Việt Nam.

Một số thông tin chung:

- Ngày khởi xướng điều tra: Ngày 27 tháng 10 năm 2017

- Sản phẩm bị điều tra: khớp nối ống bằng đồng (copper pipe fittings) có các mã HS: 7412.10.00.11; 7412.10.00.19; 7412.10.00.90; 7412.20.00.11; 7412.20.00.12; 7412.20.00.19; 7412.20.00.90

- Nguyên đơn: Công ty Cello Products – có trụ sở tại Cambridge, Ontario.

- Giai đoạn điều tra: 01/01/2016 – 31/8/2017

- Biên độ trợ cấp/phá giá cơ quan dự tính khi khởi xướng của CBSA: biên độ phá giá: 28.1%, biên độ trợ cấp: 32.6%.

- Quyết định áp thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp chính thức có hiệu lực từ ngày 26/05/2018 với mức thuế suất như sau:
  Biên độ phá giá Mức trợ cấp Mức trợ cấp
Tất cả các nhà xuất khẩu Việt Nam 159% 30.6% 76.360,47 VNĐ
 
Tin tức liên quan: 
Canada khởi xướng điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp đối với khớp nối đồng Việt Nam
Tòa Thương mại Quốc tế Canada điều tra sơ bộ về thiệt hại trong vụ điều tra CBPG, CTC khớp nối đồng Việt Nam
Canada áp thuế CBPG, CTC tạm thời đối với khớp nối đồng Việt Nam


Tài liệu vụ kiện có trong file đính kèm dưới đây:
Tải tài liệu
1-Notice of Initiation of Investigation Lượt tải : 0
2-Initiation of Investigation Statement of Reasons Lượt tải : 0
3- Notice of Preliminary Determination Lượt tải : 0
4- Statement of Reasons Preliminary Determination Lượt tải : 0
5-Notice of Final Determination CBSA Lượt tải : 0
6-Finding and Reason CITT Lượt tải : 0
Quảng cáo sản phẩm