Kính nổi - Việt Nam điều tra áp dụng biện pháp tự vệ (SG01)

14/07/2009 12:00 - 3737 lượt xem

Đây là vụ kiện do Việt Nam khởi xướng điều tra ngày 01/07/2009.

1. Một số thông tin về vụ việc
 
Ngày khởi xướng điều tra: Ngày 01/07/2009

Bên bệ đơn: Công ty kính nổi Viglacera (VIFG) và Công ty kính nổi Việt Nam (VGF)

Sản phẩm bị điều tra: Kính nổi nhập khẩu vào Việt Nam với mã HS 7005 29 90 00 và 7005 21 90 00

Giai đoạn điều tra: 2006 - 2009

2. Diễn biến vụ việc

Ngày 23/02/2010, Cục Quản lý Cạnh tranh đã đưa ra quyết định cuối cùng chấm dứt điều tra và không áp đặt biện pháp tự vệ đối với mặt hàng kính nổi nhập khẩu.
 

Tải tài liệu
09-KN-TVE-01 Quyet dinh va Thong bao dieu tra.pdf 2123.21 KB
09-KN-TVE-01 Don yeu cau (Ban cong khai).pdf 903.63 KB
09-KN-TVE-01 Ban cau hoi cho Nha NK.doc 177.5 KB
09-KN-TVE-01 Ban cau hoi cho Nha SX.doc 214 KB
09-KN-TVE-01 Ban cau hoi cho Nha XK.doc 161.5 KB
09-KN-TVE-01 QR for Exporters (English).doc 168.5 KB
N9VNM1-Quyet dinh cham dut khong ap dat bp tu ve.pdf 13.24 KB
Quảng cáo sản phẩm