Liên hệ:

Phùng Thị Lan Phương
Ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Địa chỉ: 9 Đào Duy Anh – Hà Nội
Điện thoại: 04.35771458
Fax: 04.35771459
Email: phuongptl@vcci.com.vn

 

Nguyễn Thị  Thùy  Dung
Ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Địa chỉ: 9 Đào Duy Anh – Hà Nội
Điện thoại: 04.35771458
Fax: 04.35771459
Email: dungntt@vcci.com.vn

Liên hệ theo form có sẵn

Mã bảo mật reset captcha