Liệu việc WTO cho phép các quốc gia áp dụng biện pháp chống bán phá giá có hợp lý?

31/12/2013 12:00 - 1431 lượt xem

AytugCeyhun CAKIR

Tómlược:

WTO hiện có 153 thành viên, thừa nhận 3 hình thức của cácbiện pháp chống bán phá giá, đó là: biện pháp tạm thời, cam kết về giá và thuếchống bán phá giá chính thức. Ba biện pháp đó được điều chỉnh bởi Hiệp định Chốngbán phá giá. Theo các quy định của WTO, phá giá không bị cấm, nhưngcác thành viên WTO có quyền áp dụng các biện pháp bảo hộ nền công nghiệp nội địakhỏi các tác động xấu từ phá giá.

Tải nghiên cứu tại đây: 

 

Tải tài liệu
Is it Appropriate that the WTO Permit States to Impose Anti-Dumping Measures_0.pdf
Quảng cáo sản phẩm