Luật Quản lý ngoại thương

01/08/2017 12:00 - 468 lượt xem

Luật Quản lý Ngoại thương  số 05/2017/QH14, được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 12-6-2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2018, quy định về biện pháp quản lý ngoại thương, phát triển hoạt động ngoại thương.

Luật Quản lý ngoại thương bao gồm 8 Chương, 113 Điều, cụ thể như sau:

- Chương I – Những quy định chung.

- Chương II – Các biện pháp hành chính.

- Chương III – Các biện pháp kỹ thuật, kiểm dịch.

- Chương IV – Các biện pháp phòng vệ thương mại.

- Chương V – Biện pháp kiểm soát khẩn cấp trong hoạt động ngoại thương.

- Chương VI – Các biện pháp phát triển hoạt động ngoại thương.

- Chương VII – Giải quyết tranh chấp về áp dụng biện pháp quản lý ngoại thương.

- Chương VIII – Điều khoản thi hành.

(Chi tiết về Luật có trong file đính kèm dưới đây)

Tải tài liệu
luat-quan-ly-ngoai-thuong
Quảng cáo sản phẩm