Malaysia thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm sắt hoặc thép cuộn hợp kim và không hợp kim cán phẳng mạ hoặc tráng kẽm có xuất xứ hoặc nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam

26/07/2018 12:00 - 695 lượt xem

Ngày 24 tháng 7 năm 2018, Bộ Công nghiệp và Thương mại Quốc tế Ma-lai-xi-a (MITI) đã khởi xướng điều tra bán phá giá đối với một số sản phẩm sắt hoặc thép cuộn hợp kim và không hợp kim cán phẳng mạ hoặc tráng kẽm (galvanized steel coils/sheets or galvanised iron coils/sheets), có xuất xứ hoặc nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam căn cứ vào đơn kiện của nguyên đơn nộp ngày 26 tháng 6 năm 2018.

Một số thông tin chung:
- Sản phẩm bị điều tra: một số sản phẩm thuộc nhóm sắt hoặc thép hợp kim và không hợp kim dạng cuộn cán phẳng mạ hoặc tráng kẽm, cụ thể là các sản phẩm có mã HS:  7210.41.1100; 7210.41.1200; 7210.41.1900; 7210.41.9900; 7210.49.1100; 7210.49.1200; 7210.49.1300; 7210.49.1900; 7210.49.9100; 7210.49.9900; 7212.30.9000; 7225.92.9000, 7225.99.9000; 7226.99.1100; 7226.99.1900; 7226.99.9100; 7226.99.9900.

- Nguyên đơn: công ty thép FIW

- Cáo buộc của nguyên đơn: Nguyên đơn cáo buộc rằng, một số sản phẩm sắt hoặc thép hợp kim và không hợp kim dạng cuộn cán phắng, mạ hoặc tráng kẽm nhập khẩu từ Việt Nam và Trung Quốc gần đây gia tăng đáng kể và được bán phá tại thị trường Ma-lai-xi-a gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất nội địa nước này.

Theo thông báo khởi xướng, MITI sẽ gửi bản câu hỏi điều tra cho các bên liên quan (gồm các nhà sản xuất nội địa Ma-lai-xi-a, các nhà sản xuất, xuất khẩu nước bị điều tra, các nhà nhập khẩu và hiệp hội các nhà nhập khẩu bị nêu tên trong đơn kiện).

Các bên liên quan khác có thể yêu cầu bản câu hỏi trước ngày 08 tháng 8 năm 2018 thông qua đường Fax. Các bên quan tâm cũng có thể gửi bình luận/lập luận bằng văn bản và/hoặc cung cấp thêm bằng chứng bảo vệ cho doanh nghiệp mình bằng cách gửi qua đường bưu điện hoặc fax tới MITI (trong đó chỉ rõ tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, số fax), theo thông tin sau đây:
“Director
Trade Practices Section
Ministry of International Trade and Industry (MITI)
Level 9, Menara MITI
No.7, Jala Sultan Haji Ahmad Shah
50480 Kuala Lumpur
Malaysia
Số điện thoại: (603) 6208 4632/4635/4640/4647
Số fax: (603) 6211 4429
Địa chỉ e-mail: alltps@miti.gov.my”.

Thời hạn cuối cùng để nộp bình luận/lập luận và nộp bản trả lời bản câu hỏi điều tra là ngày 23 tháng 8 năm 2018.

Trong trường hợp các bên liên quan không gửi thông tin/bản trả lời hoặc thông tin/bản trả lời/lập luận không được gửi theo cách thức thích hợp trong thời hạn quy định, MITI sẽ ra kết luận dựa trên chứng cứ sẵn có.

Theo Luật Thuế Đối Kháng và Thuế Chống Bán Phá Giá 1993 và các Quy định liên quan, quyết định sơ bộ sẽ được đưa ra trong vòng 120 ngày kể từ ngày khởi xướng. Nếu quyết định sơ bộ khẳng định hàng hóa có bán phá giá và gây ra thiệt hại đối với ngành sản xuất trong nước MITI sẽ áp thuế chống bán phá giá ở mức cần thiết để bảo vệ ngành sản xuất trong nước.

Thông tin chi tiết về Thông báo và Quyết định khởi xướng điều tra của Malaysia có trong file đính kèm dưới đây:
Nguồn: Cục Phòng vệ Thương mại - Bộ Công Thương
Tải tài liệu
Media Release
Notice of Initiation
Quảng cáo sản phẩm