Malaysia tiến hành rà soát hành chính vụ việc áp thuế chống bán phá giá mặt hàng thép cuộn cán nguội (cold rolled coil) nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam

17/11/2018 12:00 - 1960 lượt xem

Ngày 8 tháng 11 năm 2018, Bộ Công nghiệp và Thương mại Quốc tế Malaysia (MITI) đã thông báo tiến hành rà soát hành chính đối với vụ việc Malaysia áp thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm thép cuộn cán nguội (cold rolled coils of alloy and non-alloy steel với các mã HS: 7209.15 000, 7209.16 000, 7209.17 000, 7209.18 290, 7209.18 900 và 7225.50 00 (Mã AHTN: 7209.15.00, 7209.16.00, 7209.17.00, 7209.18.99, 7225.50.10 và 7225.50.90)) nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam.

Quyết định khởi xướng rà soát hành chính này được đưa ra sau khi MITI nhận được đơn yêu cầu rà soát của một bên liên quan căn cứ vào Mục 28(1)(a) của Đạo luật Thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp 1993, theo đó, trong trường hợp có cơ sở cho thấy biên độ phá giá đã thay đổi đáng kể, các bên liên quan có thể nộp yêu cầu rà soát.

Vụ việc điều tra rà soát lần này thực hiện trên cơ sở cuộc điều tra chống bán phá giá ban đầu với các thông tin như sau:

            - Sản phẩm bị điều tra rà soát: Thép cuộn cán nguội hợp kim và không hợp kim có độ dày từ 0.2 mm - 2.6 mm và rộng từ 700 mm – 1300 mm với các mã HS: 7209.15 000, 7209.16 000, 7209.17 000, 7209.18 290, 7209.18 900 và 7225.50 00 (Mã AHTN: 7209.15.00, 7209.16.00, 7209.17.00, 7209.18.99, 7225.50.10 và 7225.50.90)
           
            - Nguyên đơn: CSC Steel Sdn. Bhd.

            - Ngày khởi xướng: 27 tháng 8 năm 2015

            - Kết luận cuối cùng áp thuế chống bán phá giá: ngày 24 tháng 5 năm 2016, MITI công bố kết luận cuối cùng áp thuế chống bán phá giá từ 3,06% đến 23,78% trong thời kỳ 5 năm (đến 23 tháng 5 năm 2021).

Dự kiến MITI sẽ công bố kết luận cuối cùng của cuộc rà soát hành chính trong vòng 180 ngày kể từ ngày khởi xướng.

MITI cho biết bản câu hỏi điều tra sẽ được gửi tới các bên liên quan ngày 12 tháng 11 năm 2018. Các bên liên quan khác có thể gửi yêu cầu nhận bản câu hỏi điều tra rà soát chậm nhất là ngày 19 tháng 11 năm 2018.Thời hạn để các bên liên quan gửi bằng chứng bổ sung cho MITI là 6 tháng 12 năm 2018. Trong trường hợp không nhận được phản hồi nào trong thời hạn quy định, MITI sẽ sử dụng các chứng cứ sẵn có (thường là bất lợi) để đưa ra kết luận cuối cùng.
           
Các bên liên quan có thể liên hệ với cơ quan điều tra theo địa chỉ:
“Director
Trade Practices Section
Ministry of International Trade and Industry (MITI)
Level 9, Menara MITI
No. 7, Jalan Sultan Haji Ahmad Shah
50480 Kuala Lumpur
MALAYSIA
Telephone Number: (603) 6208 4632/4635/4640
Facsimile Number: (603) 6211 4429
E-mail address: alltps@miti.gov”
             
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
Phòng Xử lý phòng vệ thương mại nước ngoài – Cục Phòng vệ thương mại- Bộ Công Thương
Địa chỉ: Tầng 6 - 25 Ngô Quyền – Hoàn Kiếm - Hà Nội
Điện thoại: (024)73037898 (Chị Nguyễn Thị Thuý – máy lẻ 117).
Fax: (024)73037897
(Phòng Xử lý phòng vệ thương mại nước ngoài)
Nguồn: Cục Phòng vệ Thương mại
Quảng cáo sản phẩm