Mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam

12/10/2015 12:00 - 2716 lượt xem

Ngày 07/09/2015, Cục Quản lý Cạnh tranh - Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 148/QĐ-QLCT về việc ban hành các Mẫu hồ sơ áp dụng biện pháp chống bán phá giá.

Download Quyết định và các Mẫu Hồ sơ trong tập đính kèm dưới đây:
Tải tài liệu
QD147QD-QLCT.pdf
Mau Ho so yeu cau Ra soat hang nam CBPG.doc
Mau Ho so yeu cau Ra soat CBPG dv Nha Nhap khau moi.doc
Mau Ho so yeu cau ap dung CBPG.doc
Quảng cáo sản phẩm