Mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam

12/10/2015 12:00 - 1848 lượt xem

Ngày 07/09/2015, Cục Quản lý Cạnh tranh - Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 148/QĐ-QLCT về việc ban hành các Mẫu hồ sơ áp dụng biện pháp chống bán phá giá.

Download Quyết định và các Mẫu Hồ sơ trong tập đính kèm dưới đây:
Tải tài liệu
QD148QD-QLCT
Mau ho so yeu cau CBPG
Mau ho so yeu cau Ra soat hang nam CBPG
Mau ho so yeu cau Ra soat CBPG voi nha Nhap khau moi
Quảng cáo sản phẩm