Mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam

05/08/2010 12:00 - 2448 lượt xem

Ngày 03 tháng 4 năm 2009 Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh Bạch Văn Mừng đã ký quyết định số 26/QĐ-QLCT ban hành Mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ đối với hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam.
pháp tự vệ đối với hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam.
Tải tài liệu
mau ho so ap dung bien phap tu ve.pdf 890.02 KB
Quảng cáo sản phẩm