Mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ

Ngày 07/09/2015, Cục Quản lý Cạnh tranh - Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 148/QĐ-QLCT về việc ban hành Mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ đối với hàng nhập khẩu vào Việt Nam.

Download Quyết định và Mẫu hồ sơ trong tập đính kèm dưới đây:
Tải tài liệu
QD 148/QD-QLCT Lượt tải : 0
Mau Ho so yeu cau ap dung bien phap Tu ve Lượt tải : 0
Mau Ho so yeu cau gia han ap dung bien phap Tu ve Lượt tải : 0
Quảng cáo sản phẩm