Mở đường cho cạnh tranh không lành mạnh: Việc áp dụng thuế chống bán phá giá của EU lên gạch lát gốm sứ Trung Quốc

31/12/2013 12:00 - 1574 lượt xem

JonasKasteng

Tóm lược:

Báo cáo nêu lên các quan ngại đối với công cụ chống bánphá giá của EU, đang áp dụng hiện nay, bất kể thủ tục và phương pháp điều tra cóphù hợp với các quy định hiện hành hay không. Luận điểm của báo cáo dựa trên vụđiều tra chống bán phá giá gần đây và việc áp dụng thuế chống bán phá giá với mặthàng gạch lát gốm sứ của Trung Quốc, nhưng các nhận xét và kết luận từ các phântích vẫn có hiệu lực cho hầu hết các vụ điều tra chống bán phá giá của EU. Báocáo nhận thấy phá giá được đánh giá khác nhau dựa trên việc liệu mặt hàng đó đượcsản xuất ở EU hay nhập khẩu từ một nước thứ ba khác. Điều đáng lưu ý là phá giákhi nhập khẩu được coi như là cạnh tranh thông thường đối với các sản phẩm sảnxuất tại EU. Điều này xuất phát từ thực tế là sự khác biệt về khoảng giá trongEU được quy định bởi các quy tắc về cạnh tranh và rằng các quy tắc cạnh tranhnày có yêu cầu cao hơn cho thị phần và mức độ phá giá giá so với pháp luật chốngbán phá giá. Báo cáo, theo đó, khẳng định rằng các tiêu chí cho việc áp dụngthuế chống bán phá giá phải hòa hợp với các quy định cạnh tranh của EU để đảm bảosự cạnh tranh công bằng tại thị trường EU. Với việc chưa có các thay đổi vềpháp luật chống bán phá giá, các biện pháp chống bán phá giá hầu như sẽ chỉ gópphần vào bóp méo cạnh tranh khi việc các ngành công nghiệp khởi kiện ở EU sẽ đượcbảo hộ chỉ làm tổn hại người tiêu dùng.

Tải báo cáo tại đây: 

Tải tài liệu
Paving the Way for Unfair Competition_0.pdf
Quảng cáo sản phẩm