Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh chống trợ cấp hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam

06/08/2008 12:00 - 1995 lượt xem

Nghị định số 89/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11/07/2005 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Chống trợ cấp đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam.
Tải tài liệu
Nghi dinh 89 huong dan plenh chong tro cap.doc 96 KB
Quảng cáo sản phẩm