Nhôm ép - Úc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp

22/03/2017 12:00 - 13994 lượt xem

Ngày 16/08/2016, Uỷ ban Chống bán phá giá (Bộ Công nghiệp, Đổi mới và Khoa học) Úc đã ra quyết định khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá (AD) và chống trợ cấp (CVD) đối với sản phẩm “nhôm ép” nhập khẩu từ Malaysia và Việt Nam.
 
I. Một số thông tin về vụ việc:

1. Ngày khởi xướng điều tra: Ngày 16 tháng 8 năm 2016.

2. Mặt hàng bị điều tra: Nhôm ép (Aluminium Extrusion) - Mã HS: 7604.10.00, 7604.21.00, 7604.29.00, 7608.10.00, 7608.20.00, 7610.10.00, và 7610.90.00. 

3. Giai đoạn điều tra: 
  • Giai đoạn điều tra phá giá và trợ cấp: 01/7/2015 – 30/06/2016
  • Giai đoạn điều tra thiệt hại: từ 01/7/2012

4. Nguyên đơn: Công ty Capral Limited.

5. Kết luận sơ bộ đối với Việt Nam: biên độ phá giá 8.5% - 34.2% với mức thiệt hại đáng kể, mức độ trợ cấp: chưa thể xác định.

6. Tình trạng hiện tại: Đang trong giai đoạn chuẩn bị Báo cáo về các dữ liệu trọng yếu và Kết luận cuối cùng.

II. Hồ sơ vụ kiện
 
8/2016 Khởi xướng điều tra chống bán phá giá và trợ cấp
17/10/2016 Kết luận sơ bộ
30/11/2016​​ Gia hạn thời gian công bố Báo cáo về các dữ liệu trọng yếu và Báo cáo cuối cùng
21/03/2016​​ Tiếp tục gia hạn thời gian công bố Báo cáo về các dữ liệu trọng yếu và Báo cáo cuối cùng
24/05/2016 Chấm dứt một phần vụ việc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp

* Thông tin liên quan:

Nhôm ép Việt Nam bị khởi kiện tại Úc
Quảng cáo sản phẩm