Nhôm ép - Úc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp

22/03/2017 12:00 - 14194 lượt xem

Ngày 16/08/2016, Uỷ ban Chống bán phá giá (Bộ Công nghiệp, Đổi mới và Khoa học) Úc đã ra quyết định khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá (AD) và chống trợ cấp (CVD) đối với sản phẩm “nhôm ép” nhập khẩu từ Malaysia và Việt Nam.
 
I. Một số thông tin về vụ việc:

1. Ngày khởi xướng điều tra: Ngày 16 tháng 8 năm 2016.

2. Mặt hàng bị điều tra: Nhôm ép (Aluminium Extrusion) - Mã HS: 7604.10.00, 7604.21.00, 7604.29.00, 7608.10.00, 7608.20.00, 7610.10.00, và 7610.90.00. 

3. Giai đoạn điều tra: 
  • Giai đoạn điều tra phá giá và trợ cấp: 01/7/2015 – 30/06/2016
  • Giai đoạn điều tra thiệt hại: từ 01/7/2012

4. Nguyên đơn: Công ty Capral Limited.

5. Kết luận sơ bộ đối với Việt Nam: biên độ phá giá 8.5% - 34.2% với mức thiệt hại đáng kể, mức độ trợ cấp: chưa thể xác định.

6. Biện pháp tạm thời: 

Ngày 17/10/2016, Ủy ban Chống bán phá giá Australia (ADC) đã công bố kết luận sơ bộ khẳng định có bán phá giá trong cuộc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp sản nhôm ép nhập khẩu từ Malaysia và Việt Nam. ADC chưa có kết luận sơ bộ đối với điều tra chống trợ cấp.

Theo đó, Ủy ban Chống bán phá giá Australia sơ bộ kết luận rằng các nhà sản xuất/xuất khẩu của Việt Nam bán phá giá với biên độ từ 8,5% đến 34,2%; của Malaysia từ -4,3% đến 14,5%.

7. Biện pháp chính thức: 

Ngày 27/6/2017, ADC thông báo kết luận cuối cùng vụ việc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp với nhôm ép nhập khẩu từ Malaysia và Việt Nam.

- Điều tra chống trợ cấp:

ADC chấm dứt điều tra và không áp dụng biện pháp chống trợ cấp đối với tất cả các nhà xuất khẩu Việt Nam.

Đối với các nhà xuất khẩu không hợp tác của Malaysia, biên độ trợ cấp là 3,2%.

- Điều tra chống bán phá giá:

Đối với Việt Nam: biên độ phá giá cho các nhà sản xuất/xuất khẩu hợp tác là từ 7,7-18%; biên độ phá giá cho các công ty không hợp tác là 34,9%.

Đối với Malaysia: ADC chấm dứt việc điều tra và không áp thuế CBPG đối với các công ty
hợp tác của Malaysia do được xác định không bán phá giá hoặc có biên độ phá giá tối thiểu. Đối với các công ty không hợp tác, biên độ phá giá là 13%.

II. Hồ sơ vụ kiện
 
8/2016 Khởi xướng điều tra chống bán phá giá và trợ cấp
17/10/2016 Kết luận sơ bộ
30/11/2016​​ Gia hạn thời gian công bố Báo cáo về các dữ liệu trọng yếu và Báo cáo cuối cùng
21/03/2016​​ Tiếp tục gia hạn thời gian công bố Báo cáo về các dữ liệu trọng yếu và Báo cáo cuối cùng
24/05/2016 Chấm dứt một phần vụ việc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp
17/10/2016 Kết luận sơ bộ và áp dụng biện pháp tạm thời
27/6/2017 Kết luận cuối cùng và áp dụng biện pháp chính thức

* Thông tin liên quan:

Nhôm ép Việt Nam bị khởi kiện tại Úc
Quảng cáo sản phẩm