Nhôm hợp kim và không hợp kim chưa gia công - Ấn Độ điều tra áp dụng biện pháp tự vệ

05/05/2016 12:00 - 19605 lượt xem

Ngày 19 tháng 4 năm 2016, Tổng vụ Tự vệ Ấn Độ đã thông báo khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm nhôm hợp kim và không hợp kim chưa gia công (unwrought aluminum).

1. Ngày khởi xướng điều tra: 19/4/2016

2. Sản phẩm bị điều tra: nhôm hợp kim và không hợp kim chưa gia công có mã HS: 7601

3. Nguyên đơn: Công ty Vedanta limited – Aluminium & Power; Công ty Bharat Aluminium Company Ltd và Công ty Hindalco Industries Limited

4. Giai đoạn điều tra: 2011-2016

Tin tức liên quan: 
Ấn Độ khởi xướng điều tra tự vệ đối với nhôm hợp kim và không hợp kim chưa gia công

Thông báo liên quan đính kèm dưới đây:
Quảng cáo sản phẩm