Những thay đổi chính sách thương mại trong thị trường xuất khẩu: Dẫn chứng từ thuế CBPG Hoa Kỳ áp đặt với cá da trơn VN

30/07/2010 12:00 - 1608 lượt xem

Tóm Tắt 

Đã có rất nhiều nghiên cứu về tác động của những thay đổi chính sách thương mại tới thu nhập hộ gia đình, tình hình xuất khẩu của các quốc gia đang phát triển, và một nghiên cứu gần đây đã chỉ ra tác động của các biện pháp bảo hộ, ví dụ như thuế chống bán phá giá. Năm 2003, Hoa Kỳ đã áp đặt thuế chống bán phá giá đối với cá da trơn nhập khẩu từ Việt Nam với biên độ từ 37% tới 64%. Vì thế, lượng xuất khẩu cá da trơn Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ đã ngay lập tức giảm mạnh, mở ra cơ hội nghiên cứu tác động từ việc thay đổi chính sách thương mại của Hoa Kỳ tới các hộ sản xuất Việt Nam. Sử dụng số liệu từ các hộ gia đình Việt Nam, nhóm tác giả đã nghiên cứu phản ứng của các hộ nuôi cá da trơn ở đồng bằng châu thổ sông Mê kong từ năm 2002 tới năm 2004. Các dẫn chứng chỉ ra rằng tỷ lệ tăng trưởng thu nhập của các hộ gia đình đã bị ảnh hưởng đáng kể do phụ thuộc vào sản lượng cá da trơn. Ngoài ra, thuế chống bán phá giá đã khiến cho nhiều hộ gia đình từ bỏ nghề nuôi cá da trơn. Họ chuyển sang các ngành lao động phổ thông hay nông nghiệp mà không tiếp tục nuôi một loại thủy sản khác. Cuối cùng, các bằng chứng cũng chứng tỏ rằng các hộ nông dân cảm thấy khó khăn trong việc thay đổi mức sản lượng cá da trơn nuôi trồng và sự thay đổi trong ngành thủy sản cũng ảnh hưởng tới các hoạt động kinh tế hộ gia đình khác.

Quảng cáo sản phẩm