Ống dẫn dầu - Canada điều tra chống bán phá giá

23/07/2014 12:00 - 2034 lượt xem

Đây là vụ kiện chống bán phá giá và chống trợ cấp do Cơ quan Biên mậu Canada (Canada Border Services Agency) khởi xướng ngày 21/07/2014 đối với sản phẩm ống dẫn dầu nhập khẩu từ Việt Nam và một số quốc gia khác căn cứ vào đơn kiện mà cơ quan điều tra nhận được ngày 29/04/2014 trước đó. 

Các quốc gia cùng là bị kiện gồm có: Ấn Độ, Indonesia, Hàn Quốc, Philippines, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraina, Việt Nam và Đài Loan (riêng Đài Loan không bị kiện chống trợ cấp trong vụ việc này). 

Một số thông tin về vụ việc:

1. Nguyên đơn: Tenaris Canada (Calgary, Alberta) và Evraz North America Inc. (Regina, Saskatchewan)

2. Hàng hóa bị điều tra: Ống thép dẫn dầu (OCTG) có mã HS như sau:

7304.29.00.11; 7304.29.00.19; 7304.29.00.21; 7304.29.00.29; 7304.29.00.31; 7304.29.00.39; 7304.29.00.41; 7304.29.00.49; 7304.29.00.51; 7304.29.00.59; 7304.29.00.61; 7304.29.00.69; 7304.29.00.71; 7304.29.00.79;7304.39.00.10; 7304.59.00.10; 7306.29.00.11; 7306.29.00.19; 7306.29.00.21; 7306.29.00.29; 7306.29.00.31; 7306.29.00.39; 7306.29.00.41; 7306.29.00.49; 7306.30.00.29; 7306.30.00.39; 7306.50.00.90; 7306.90.00.10; 7306.90.00.20

- Ngày 03/12/2014, Cơ quan Biên mậu Canada (CBSA) đã công bố quyết định sơ bộ về hành vi bán phá giá và trợ cấp đối với các quốc gia bị kiện. Theo đó, sản phẩm ống thép dẫn dầu của tất cả các công ty Việt Nam đều chịu mức thuế như nhau, với mức thuế chống bán phá giá tạm thời là 53.2% và thuế chống trợ cấp tạm thời là 19%.
- Ngày 03/03/2015, CBSA ra kết luận cuối cùng khẳng định có phá giá và trợ cấp, biên độ phá giá và trợ cấp đối với các doanh nghiệp Việt Nam: 37.4% và mức trợ cấp: 4.722.664 VNĐ/tấn.

- Ngày 02/04/2015, Tòa án Thương mại Quốc tế (CITT) ra kết luận cuối cùng khẳng định có tồn tại thiệt hại hoặc nguy cơ gây thiệt hại do phá giá và trợ cấp. 
Thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp sẽ được áp dụng đối với hàng nhập khẩu ống thép dẫn dầu từ Việt Nam.
 

Tải tài liệu
Petition
Initiation Investigation
Notice of Preliminary Decision
Pre Determination
Notice of Final Decision
Quảng cáo sản phẩm