Ống thép hàn cacbon - Hoa Kỳ điều tra chống bán phá giá

17/11/2015 12:00 - 30500 lượt xem

Ngày 17/11/2015, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã quyết định khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm ống thép hàn cacbon nhập khẩu từ Oman, Pakistan, Philippines, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, và Việt Nam (riêng với Pakistan bị điều tra đồng thời chống trợ cấp). Quyết định khởi xướng điều tra này đưa trên đơn kiện do một số doanh nghiệp trong ngành sản xuất thép Hoa Kỳ đệ đơn ngày 28/10/2015 trước đó.

Nguyên đơn của vụ kiện bao gồm Bull Moose Tube Company (Chesterfield, MO), EXLTUBE (N. Kansas City, MO), Wheatland Tube (Chicago, IL), and Western Tube & Conduit (Long Beach, CA)

Sản phầm bị điều tra là ống thép hàn cacbon (tên tiếng Anh là Circular Welded Carbon-Quality Steel Pipe) có mã HS 7306.19.1010, 7306.19.1050, 7306.19.5110, 7306.19.5150, 7306.30.1000, 7306.30.5015, 7306.30.5020, 7306.30.5025, 7306.30.5032, 7306.50.5030, 7306.30.5040, 7306.30.5055, 7306.30.5085, 7306.30.5090, 7306.50.1000, 7306.50.5050, và 7306.50.5070. Chi tiết về Mô tả sản phẩm có trong file đính kèm dưới đây.

Biên độ phá giá cáo cuộc
Quốc gia Biên độ phá giá cáo buộc (%)
Pakistan 11.80
Oman 98.87 - 105.58
Philippines 21.86
United Arab Emirates 47.06 - 54.27
Vietnam 113.18
 
Kết luận cuối cùng
Ngày 24/10/2016, DOC xác định biên độ bán phá giá sản phẩm trên của Việt Nam đối với các doanh nghiệp tham gia hợp tác trong quá trình điều tra là từ 0.00% - 6.27%, Không áp dụng thuế CBPG đối với Việt Nam do lượng nhập khẩu không đáng kể. Pakistan: 11.80%, Oman: 7.24%, các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất/UAE: 5.95% - 113.18%

Lịch trình vụ kiện như sau
Sự kiện Kiện chống bán phá giá
Ngày nộp đơn khởi kiện 28/10/2015
Ngày DOC khởi xướng điều tra 17/11/2015
Kết quả điều tra sơ bộ của ITC (*) 14/12/2015
Kết quả điều tra sơ bộ của DOC 05/4/2016
Kết quả điều tra cuối cùng của DOC 20/6/2016
Kết quả điều tra cuối cùng của ITC (**) 03/8/2016
Ra quyết định (***) 10/8/2016
Kết luận cuối cùng 24/10/2016
(*) Nếu ITC đưa ra kết luận không có thiệt hại nghiêm trọng, việc điều tra sẽ chấm dứt
(**) Việc này sẽ được tiến hành trong trường hợp DOC ra kết luận cuối cùng khẳng định có thiệt hại do phá giá 
(***) Việc này sẽ được tiến hành trong trường hợp DOC và ITC
ra kết luận cuối cùng khẳng định có thiệt hại do phá giá

Trên thực tế, năm 2011 Hoa Kỳ đã từng tiến hành đồng thời điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với cùng sản phẩm CWP nêu trên từ Việt Nam và một số quốc gia (trong đó có Oman và UAE cùng xuất hiện trong vụ việc này). Tuy nhiên, vụ điều tra đã được chấm dứt do DOC đã xác định biên độ trợ cấp của các doanh nghiệp Việt Nam là 0% và đồng thời ITC đã đưa ra kết luận cuối cùng là không có thiệt hại đối với ngành sản xuất CWP của Hoa Kỳ. Đây là vụ việc điều tra chống bán phá giá thứ 2 của Hoa Kỳ đối với sản phẩm CWP của Việt Nam và là vụ việc thứ 7 đối với sản phẩm thép nói chung của Việt Nam trong năm 2015.
Nguồn: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI
Quảng cáo sản phẩm