Phân bón - Việt Nam điều tra áp dụng biện pháp tự vệ (SG06)

12/05/2017 12:00 - 3137 lượt xem

Ngày 12 tháng 5 năm 2017, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1682A/QĐ-BCT về việc tiến hành điều tra áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với hàng hóa nêu trên.

I. Một số thông tin vụ việc

1. Ngày khởi xướng điều tra: 12/05/2017

2. Nguyên đơn
Công ty Cổ phần DAP – Vinachem và Công ty Cổ phần DAP số 2 - Vinachem

3. Sản phẩm thuộc đối tượng điều tra: Sản phẩm phân bón DAP có mã HS: 3105.10.90; 3105.30.00; 3105.40.00; 3105.51.00; 3105.59.00; 3105.90.00.

II. Diễn biến vụ việc

 
Thời gian Sự kiện
12/05/2017 Khởi xướng điều tra


*** Tin tức liên quan
Bộ Công Thương ban hành quyết định tiến hành điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón nhập khẩu vào Việt Nam
Tải tài liệu
1.1. Bản câu hỏi điều tra cho nhà sản xuất trong nước Lượt tải : 0
1.2. Phụ lục bản câu hỏi điều tra cho nhà sản xuất trong nước Lượt tải : 0
2.1. Bản câu hỏi điều tra cho nhà nhập khẩu Lượt tải : 0
2.2. Phụ lục bản câu hỏi điều tra cho nhà nhập khẩu Lượt tải : 0
Quảng cáo sản phẩm