Quy định về bảo hộ chỉ dẫn địa lý sử dụng cho nông sản để bán tại Nam Phi

23/04/2019 12:00 - 303 lượt xem

Ngày 22/03/2019, Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nam Phi ban hành Quy định về liên quan về bảo hộ chỉ dẫn địa lý sử dụng cho nông sản để bán tại thị trường Châu Phi.

Thực hiện nghĩa vụ minh bạch hóa thông tin trong Hiệp định về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại của Tổ chức thương mại quốc tế WTO, ngày 28/2/2019, Nam Phi đã gửi thông báo số G/TBT/N/ZAF/214/Add.1 cho các nước thành viên WTO về việc ban hành các quy định liên quan đến bảo hộ chỉ dẫn địa lý sử dụng cho nông sản bán tại Nam Phi.

Đây là bộ quy định thuộc Luật tiêu chuẩn nông sản số 119 năm 1990 của Cộng hòa Nam Phi, do Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp của Nam Phi xây dựng. Trước đó, Nam Phi đã thông báo cho các nước thành viên WTO Thông báo số G/TBT/N/ZAF/214 liên quan đến quy trình đăng ký chỉ dẫn địa lý cho nông sản (không áp dụng cho rượu vang và các sản phẩm có cồn), trong đó bao gồm điều khoản về quy trình đăng ký chỉ dẫn địa lý cho nông sản của Nam Phi và nước ngoài, đăng ký chỉ dẫn địa lý nước ngoài như một phần của các thỏa thuận quốc tế, ngày nộp hồ sơ đăng ký và ưu tiên, ghi nhãn thực phẩm sử dụng chỉ dẫn địa lý đã đăng ký cho các thành phần, các quy định về xử phạt vi phạm,...(tham khảo file đính kèm)

Bộ quy định này sẽ có hiệu lực sau 6 tháng kể từ ngày ban hành.

Doanh nghiệp muốn tìm hiểu các thông tin liên quan xin liên hệ

           Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng qua Văn phòng TBT Việt Nam

Điện thoại: 02437912145

Email: tbtvn@tcvn.gov.vn.

Toàn văn quy định được đính kèm dưới đây.

Tải tài liệu
Luật tiêu chuẩn nông sản 1990 của Nam Phi
Quy định liên quan đến bảo hộ chỉ dẫn địa lý nông sản bán tại Nam Phi
Quảng cáo sản phẩm