Số liệu các vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp và biện pháp tự vệ của EU tháng 1/2011

09/02/2011 12:00 - 1625 lượt xem

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ kiện chống bán phá gia, chống trợ cấp và biện pháp tự vệ của EU trong tháng đầu tiên của năm 2011. Thống kê bao gồm những số liệu về các vụ khởi xướng điều tra, các biện pháp được EU áp dụng tính đến tháng 1/2011.

Thông tin chi tiết có trong file đính kèm:

Tải tài liệu
Statistic covering the first month 2011_0
Quảng cáo sản phẩm