Số liệu các vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp và biện pháp tự vệ do EU khởi xướng năm 2011

09/02/2011 12:00 - 1454 lượt xem

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ kiện chống bán phá gia, chống trợ cấp và biện pháp tự vệ do EU tiến hành năm 2011. Thống kê bao gồm những số liệu về các vụ khởi xướng điều tra, các biện pháp được EU áp dụng trong năm 2011.

Thông tin chi tiết có trong file đính kèm:

Tải tài liệu
Statistic covering the first month 2011
Statistics Covering Trade Defend full year 2011_2
Quảng cáo sản phẩm