Số liệu các vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp và biện pháp tự vệ do EU khởi xướng năm 2012

26/02/2013 12:00 - 1662 lượt xem

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ kiện chống bán phá gia, chống trợ cấp và biện pháp tự vệ do EU tiến hành năm 2012.

Thống kê bao gồm những số liệu về các vụ khởi xướng điều tra, các biện pháp được EU áp dụng trong năm 2012.

Thông tin chi tiết có trong file đính kèm:

Tải tài liệu
Statistics Covering Antidumping AntiSubsidy Safeguard full year 2012_2
Quảng cáo sản phẩm