Số liệu các vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp và biện pháp tự vệ do EU tiến hành 4 tháng đầu năm 2015

12/05/2015 12:00 - 2433 lượt xem

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp và biện pháp tự vệ do EU tiến hành trong 4 tháng đầu năm 2015.
 
Thống kê bao gồm những số liệu về các vụ khởi xướng điều tra, các biện pháp được EU áp dụng trong 4 tháng đầu năm 2015.
 
Thông tin chi tiết có trong file đính kèm:
 
Tải tài liệu
tradoc_153164
Quảng cáo sản phẩm