Số liệu các vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp và biện pháp tự vệ do EU tiến hành 6 tháng đầu năm 2013

10/07/2013 12:00 - 1744 lượt xem

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp và biện pháp tự vệ do EU tiến hành trong 6 tháng đầu năm 2013.

Thống kê bao gồm những số liệu về các vụ khởi xướng điều tra, các biện pháp được EU áp dụng trong 6 tháng đầu năm 2013.

Thông tin chi tiết có trong file đính kèm:

Tải tài liệu
Statistic covering the first sixth months 2013-EU
Quảng cáo sản phẩm