Số liệu các vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp và biện pháp tự vệ do EU tiến hành từ tháng 1/2015- 11/2015

13/11/2015 12:00 - 2314 lượt xem

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp và biện pháp tự vệ do EU tiến hành từ tháng 1/2015- 11/2015.

Thống kê bao gồm những số liệu về các vụ khởi xướng điều tra, các biện pháp được EU áp dụng trong 10 tháng đầu năm 2015.

Tải thông tin chi tiết tại file đính kèm sau đây:


 
Tải tài liệu
tradoc-153518-pdf
Quảng cáo sản phẩm