Số liệu cập nhật các biện pháp tự vệ đối với hàng hóa VN tại thị trường nước ngoài tính đến 31/9/2013

07/10/2013 12:00 - 857 lượt xem

Dưới đây là số liệu cập nhật các cuộc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với hàng hóa VN tại thị trường nước ngoài tính đến 31/09/2013.

Xem File đính kèm 

Nguồn: Hội đồng tư vấn các biện pháp phòng vệ thương mại quốc tế - VCCI

Tải tài liệu
Tong hop AD, AS, SG dv hang hoa VN t9.2013 Lượt tải : 0
Quảng cáo sản phẩm